Kohti kaupallista lämmöntuotantoa

Teknologian tutkimuskeskus VTT käynnisti LDR-50 -kaukolämpöreaktorin kehityksen keväällä 2020. Tammikuussa 2023 VTT:n hallitus myönsi hankkeelle mittavan lisärahoituksen. LDR-kehityksen parissa työskentelee parhaillaan 30-40 asiantuntijaa.

Kesäkuussa 2023 vastuu LDR-teknologian kaupallistamisesta siirettiin uudelle spin-off -yhtiölle nimeltä Steady Energy. VTT jatkaa teknistä kehitystä tilaustyönä yhtiön kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti. Steady Energy käynnistää myös laajamittaisen koeohjelman, johon kuuluu esimerkiksi suuren mittakaavan sähkölämmitteisen termohydrauliikkakoelaitteiston rakentaminen.

Koeohjelman jälkeen Steady Energy siirtyy teknologiatoimittajan rooliin, ja VTT:stä tulee yhtiön tekninen tukiorganisaatio. Ensimmäisen ydinreaktorilla varustetun lämpölaitoksen on määrä valmistua vuosikymmenen vaihteessa, minkä jälkeen teknologia viimeistellään kaupalliseen sarjatuotantoon.

Vastauksia reaktorin kehitystä koskeviin kysymyksiin

Yhteystiedot

Lisätietoa VTT:n LDR-hankkeesta:

  • Projektipäällikkö: Erikoistutkija Tapani Ryynänen
  • Tekninen kehitys: Tutkimusprofessori Jaakko Leppänen
  • Yhteydenotot sähköpostilla: etunimi.sukunimi@vtt.fi

Lisätietoa Steady Energy -kehitysyhtiöstä: https://www.steadyenergy.com

Yhteistyökumppanit

VTT ja Steady Energy tekevät LDR-reaktoriteknologian kehityksessä yhteistyötä ydinenergia-alan toimijoiden, valmistavan teollisuuden yritysten sekä energian loppukäyttäjien kanssa. Alkuvaiheessa työ toteutetaan pääosin alihankintoina esimerkiksi rakennustekniikkaan ja painelaitteisiin erikoistuneilta yrityksiltä. Listaa kumppaniorganisaatioista päivitetään hankkeen edetessä.

EcoSMR-Hub -yhteisö

VTT koordinoi vuosina 2019–2022 Business Finlandin rahoittamaa EcoSMR-ekosysteemihanketta, jonka tavoitteena oli edistää yleisellä tasolla suomalaista pienreaktoriosaamista, sekä luoda yhteistyöverkostoja alan toimijoiden välille. Ydinkaukolämpö oli yksi keskeisistä aiheista. Pienreaktoreiden kehitykseen sekä liiketoimintamahdollisuuksiin kytkeytyvää selvitystä jatketaan vuoden 2023 aikana perustettavassa EcoSMR-Hub -yhteisössä.

Scroll to Top