Usein kysyttyjä kysymyksiä

Tälle sivulle on kerätty LDR-50 -projektiin, reaktorin tekniikkaan, turvallisuuteen, ydinjätteisiin sekä muihin hanketta sivuaviin asioihin liittyviä kysymyksiä. Vastaukset on pyritty pitämään mahdollisuuksien mukaan tiiviinä, mutta kuitenkin kattavina.

Yleiset aiheet

Kuka reaktoria kehittää, ja missä vaiheessa kehitys tällä hetkellä on?

Löytyykö Suomesta riittävästi osaamista uuden ydinreaktorin kehittämiseen? 

Mihin tarpeeseen reaktoria kehitetään, ja milloin ensimmäinen laitos on käytössä? 

Miten paljon lämpöä laitos tuottaa? 

Onko ydinenergiaa käytetty koskaan aikaisemmin kaukolämmön tuotantoon? 

Onko ydinkaukolämpö vähäpäästöistä energiaa? 

Minkälaisia etuja ydinkaukolämmöllä on verrattuna muihin lämmitysmuotoihin?  

Minkälaisia haasteita ydinkaukolämpöön liittyy verrattuna muihin lämmitysmuotoihin?  

Edellyttääkö reaktorin rakentaminen muutoksia lainsäädäntöön? 

Mihin ensimmäinen ydinkaukolämpölaitos rakennetaan? 

Kuka rakentamisesta päättää? 

Miten paljon ydinenergialla tuotettu kaukolämpö tulee maksamaan? 

Miten paljon Suomessa tuotetaan tällä hetkellä energiaa ydinvoimalla? 

Miltä ydinenergian tulevaisuus yleisesti ottaen näyttää? 

Tekniikka

Mihin ydinenergiantuotanto perustuu? 

Minkälaista ainetta reaktorin polttoaineena käytettävä uraani on? 

Minkälaiseen reaktoriteknologiaan LDR perustuu? 

Miten reaktorin tehoa säädetään? 

Miten ydinkaukolämpölaitos toimii, ja miten se eroaa perinteisestä ydinvoimalasta? 

Miksei reaktorilla tuotettaisi myös sähköä? 

Miksei kaukolämmöntuotantoon käytettäisi esimerkiksi sulasuolatyyppistä pienreaktoria? 

Miten suuri laitos on? 

Tullaanko reaktorit sijoittamaan kaupunkialueelle? 

Voitaisiinko laitos sijoittaa myös maan alle? 

Perustuuko laitos täysin suomalaiseen teknologiaan? 

Onko reaktoreita suunniteltu vietäväksi ulkomaille? 

Turvallisuus

Säteileekö laitos ulospäin, ja muuttuuko kaukolämpöverkon vesi radioaktiiviseksi? 

Aiheutuuko laitoksen normaalikäytöstä radioaktiivisia päästöjä ympäristöön?

Minkälaisia riskejä ydinenergian käyttöön liittyy? 

Mitä kaikkea ydinturvallisuuteen kuuluu? 

Mitä tarkoitetaan passiivisella turvallisuudella? 

Miten turvallisuus on toteutettu LDR-50:ssä? 

Voisiko Tšernobylin kaltainen onnettomuus tapahtua LDR-50:ssä? 

Voisiko Fukushiman kaltainen onnettomuus tapahtua LDR-50:ssä? 

Joudutaanko turvallisuudesta tinkimään jos ydinkaukolämpölaitos sijoitetaan lähelle asutusta? 

Onko reaktorin suunnittelussa varauduttu lentokoneen törmäykseen, maanjäristykseen tai sotilaalliseen hyökkäykseen? 

Polttoainekierto ja ydinjätteet

Missä reaktorin polttoaine valmistetaan? 

Voitaisiinko polttoaine valmistaa kotimaisesta uraanista? 

Miten paljon reaktori tuottaa radioaktiivista jätettä? 

Miten reaktorin ydinjätehuolto on ratkaistu? 

Onko ydinjätteen loppusijoitus turvallista? 

Miksei reaktoria suunniteltaisi toimimaan toriumilla tai kierrätetyllä ydinjätteellä? 

Liittyykö reaktorin käyttöön riskejä ydinaseteknologian leviämisestä? 

Scroll to Top