Etusivun kuva ja tekstinostoLDR-50 kaukolämpöreaktori

Kylmien talvien maissa asuntojen, liike- ja teollisuuskiinteistöjen sekä julkisten tilojen lämmitys vaatii paljon energiaa. Merkittävä osa lämmöstä tuotetaan fossiilisilla polttoaineilla, joista on ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi päästävä eroon jo tulevien vuosikymmenien aikana. Lämmöntuotannon puhdistaminen on osa laajempaa energiasektorin rakennemuutosta, jota ilman kestävää tulevaisuutta on mahdoton rakentaa.

2030-luvun vähäpäästöisiä lämmitysmuotoja ovat uusiutuvat biopolttoaineet sekä sähköllä toimivat lämpöpumput. Suomessa kehitettävä LDR-50 -pienreaktori tarjoaa keinovalikoimaan kolmannen ratkaisun: ydinenergian. Reaktori on suunniteltu tuottamaan kaukolämpöä luotettavasti ja turvallisesti pienten, keskisuurten ja suurten kaupunkien tarpeisiin hyödyntäen olemassa olevia jakeluverkkoja.

Maapallo ikoni

Huoltovarmaa ja vähähiilistä energiaa

Ydinenergia soveltuu hyvin keskitettyyn kaukolämmöntuotantoon. Sen erityispiirteitä ovat pieni hiilijalanjälki sekä polttoaineena käytettävän uraanin erittäin korkea energiatiheys. Ydinkaukolämpölaitos voi toimia omavaraisesti useamman vuoden kerrallaan, eikä tuotanto riipu sääolosuhteista tai sähkön pörssihinnan vaihteluista. LDR-50 on suunniteltu yhteensopivaksi myös suomalaisen ydinjätteen loppusijoitusratkaisun kanssa.

Lue lisää ydinkaukolämmöstä

Teknologia ikoni

Tunnettua tekniikkaa ja yksinkertaisia ratkaisuja

LDR-50 perustuu hyvin tunnettuun kevytvesireaktoriteknologiaan, jonka laajamittaisesta käytöstä on ydinenergia-alalla yli puolen vuosisadan kokemus. Vastaavia reaktorityyppejä on käytössä Loviisassa ja Olkiluodossa. Kaukolämmöntuotantoon ei kuitenkaan vaadita korkeaa toimintalämpötilaa, minkä vuoksi reaktorin suunnittelussa on voitu hyödyntää tavanomaista yksinkertaisempia ratkaisuja

Lue lisää reaktorin tekniikasta

FAQ ikoni

Ydinvoima puhuttaa

Ydinvoima ja pienreaktorit ovat kiristyvien ilmastotavoitteiden sekä energian huoltovarmuuteen liittyvien kysymysten myötä nousseet näkyvästi julkiseen keskusteluun. Reaktoreiden turvallisuuteen ja ydinjätteisiin liittyy myös paljon huolia ja kysymyksiä. Tämän sivuston tarkoituksena on tarjota tietoa LDR-50 -hankkeesta, reaktorin tekniikasta sekä ydinkaukolämmön mahdollisuuksista ja haasteista. Sisältöä päivitetään kehityksen edetessä.

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Scroll to Top